09.07.2021

Геодезичні розбивочні роботи – це діяльність по переносу точок будівельних осей з креслень на натурні плани. В результаті проведення заходів можна успішно застосувати теоретичні паперові показники на реальній місцевості. Ці процедури відрізняються від геодезичної зйомки тим, що всі кути і відстані не вимірюються, а відкладаються на ділянці. Завдяки цьому можна досягти високої точності перенесення. При цьому розбивка виконується в певній послідовності, а отримати достовірні дані допомагає спеціалізоване обладнання.

Що називають геодезичними креслення роботами

Геодезичні роботи в геодезії мають найважливіше практичне значення. Саме тому до їх виконання повинні залучатися кваліфіковані кадри з відповідними знаннями в цій сфері діяльності. Як і у всіх видах робіт, при розбивці на перший план виходить поетапне проведення процедур. За стандартом операції мають наступну структуру:

  1. підготовка, яка полягає в створенні розбивочної основи (окремі пункти, прив’язані до державних мереж опор);
  2. проектування і реалізація розбивочної мережі на практиці;
  3. розбивка мережі на вихідному обрії;
  4. детальні роботи по конструкціях монтажних осей і паралельних їм ліній;
  5. у міру зведення споруд розбивці піддається кожен новий поверх будівлі.

Таким чином, етапи виконання геодезичних розбивочних робіт включають формування розбивочної основи для всієї будівельної галузі. Створюється як зовнішня мережа для по-поодиноких будівель, так і внутрішня мережа для формування геометричній інтер’єрної розбивки. Геодезична будівельна сітка повинна зачіпати кожну конструкцію, кожну деталь. Тут немає дрібниць, яким можна приділити менше уваги. При їх ігноруванні виконане перенесення на натуру буде не відповідати даним, які є на проектних кресленнях.

Хто виконує роботи

З урахуванням вище зазначеного, довіряти виконання геодезичних розбивочних робіт слід тим компаніям, які добре себе зарекомендували в цій сфері. У фірмі «Укргеолсервіс» можна насолодитися послугами майстрів своєї справи. Розцінки розбивки осей будівлі відповідають ринковим, але завжди обумовлюються вартість і умови оплати на конкретному об’єкті. Так, і ціна топографічної зйомки ділянки та інших видів робіт з геодезії є договірною.

Не варто зволікати з проведенням розбивочних робіт, адже без них можна не отримати схвалення на початок будівництва. Витратити кошти на замовлення цих послуг куди вигідніше, ніж потім витрачати їх же на усунення прогалин. Виконання розбивки закріплено на державному рівні у відповідних законодавчих документах. Не варто відступати від певної технології, яка була напрацьована за десятиліття і з часом тільки вдосконалюється, що, при правильному проведенні, виражається в устоічівость конструкцій.