Інженерно-геологічні вишукування для будівництва об'єктів цивільного призначення у м. Енергодар Запорізької області
Область: Запорізька
Вид робіт: Геологія для будівництва
Рік робіт: 2020
Виконана робота:

В ході робіт було проведено обстеження території, буріння інженерно-геологічних свердловин, відбір проб ґрунтів, лабораторні дослідження, камеральна обробка матеріалів і складання технічного звіту.

Метою інженерно-геологічних вишукувань було:

Відповідно до геоморфологічного розчленування України територія досліджень приурочена до Білозерсько-Токмацької алювіальної плоскої низовини, що входить до складу Причорноморської пластово-акумулятивної низовини на неогенових відкладах. Ділянка вишукувань розташована у межах першої надзаплавної лівобережної тераси р. Дніпро, поверхня субгоризонтальна нерозчленована. Абсолютні позначки поверхні місцевості змінюються від 19 до 22 м.

Гідрографічна мережа площі вишукувань відповідно до гідрологічного розчленування території України належить до Причорноморської області надзвичайно низької водності. Ділянка досліджень цілком належить до басейну Дніпра, який є головною водною артерією регіону.

Місто Енергодар за архітектурно-будівельним районуванням відноситься до зони ІІ – південно-східний кліматичний район. Істотний вплив на клімат міста чинить антропогенний фактор. У сфері впливу споруди, що проектується, залягають нерозчленовані алювіальні відклади, що складені піском дрібним, а також техногенні утворення – насипний ґрунт. Коефіцієнти фільтрації ґрунтів, що складають розріз наступні 1,50 – 2,75 м/добу.

З несприятливих фізико-геологічних явищ слід відзначити, що ділянка вишукувань відноситься до територій постійно та природньо підтоплених ґрунтовими водами. Плейстоценовий водоносний горизонт відкритий, безнапірний. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок підтоку води зі сторони вододілів, перетікання між водоносними горизонтами, техногенного підтоплення. Розвантаження водоносного горизонту здійснюється в р. Дніпро та місцеві ерозійні системи. Враховуючи розташування ділянки вишукувань та підтоплення підземними водами категорія складності інженерно-геологічних умов – середньої складності.

В ході геологічних робіт для будівництва були пробурені інженерні свердловини, відібрані зразки ґрунту для лабораторних досліджень. Дані польових і лабораторних робіт були оброблені і оформлені в технічний звіт, який переданий замовнику.