Вартість:
Термін виконання:

Як визначають гранулометричний склад грунту

Гірська порода, якщо вона не представлена у вигляді склоподібної маси, що вилилась, складається з різного розміру часток пов’язаних або не пов’язаних між собою. Гранулометричним складом прийнято називати кількість частинок різного розміру в представленому зразку, виражене у відсотковому змісті. Існує кілька методів визначення величин агрегатів тієї чи іншої породи. Найпростішим являється ситовий аналіз. Його використовують, в основному, для незв’язних уламкових ґрунтів — пісків.

Для проведення аналізу необхідні:

  1. набір стандартних сит;
  2. лабораторні ваги;
  3. сушильна шафа;
  4. порцелянові або скляні ємності;
  5. журнал вимірювань.

Сита змонтовані один на одного від піддону за збільшенням розмірів отворів. Підготовлену належним чином пробу просипають зверху через сито. Залежно від величини зерна, різна кількість даної проби залишається в ситах з меншим отвором, тобто розділяється на фракції. Частина проби з найменшим розміром частинок прокидається на піддон та її відносять до пилуватого фракції.

Після проводять необхідні розрахунки і отримані дані заносять в журнал визначення зернового складу грунту по фракціям.

Для чого визначають зерновий склад грунту

Розмір частинок для пісків є одним з класифікаційних показників. Залежно від величини зерна піщаних відкладення виділяють:

При закладанні фундаменту всі грунти в сфері його впливу досліджуються для можливості використання в якості природної основи. Піщані грунти не є винятком.

За класифікатором піски відносять до класу незв’язних грунтів, це означає, що вони мають рухливість, виражену в більшій мірі при високому вмісті частинок малого розміру. В такому випадку виразно помітна загроза для стійкості і надійності фундаменту, бо при замоканні дрібні та пилуваті піски називаються пливунами. Як тільки порушується їх стійкість, вони починають зміщення з різною швидкістю, що веде до деформації фундаменту та конструкції в цілому. Тому в місцях поширення дрібних і пилуватих пісків, рекомендується проводити додаткове вивчення території на можливість прояву таких процесів.

При великій кількості крупних елементів збільшується простір між ними — пори. У них може затримуватися грунтова вода, в якій розчинені різні сполуки, які в різній мірі мають виражену агресивність по відношенню до бетонних і металевих частин фундаменту. Наявність води в порах може бути як сезонним, так і постійним.

Переваги роботи з «Укргеолсервіс»:

  1. На базі підприємства є лабораторія дослідження грунтів, що пройшла атестацію і отримала сертифікат державного зразка.
  2. Всі аналізи проводяться на приладах, що проходять регулярні метрологічні перевірки.
  3. Персонал лабораторії має необхідні навички і досвід в дослідженні властивостей ґрунтів необхідних для достовірного проектування майбутнього об’єкта незалежно від його розмірів.