Вартість:від 5000 грн
Термін виконання:10-14 днів
Що таке геологія доріг

Дороги – це основний засіб транспортного  з’єднання регіонів, міст та сел. Автомобільні дороги, як і всі лінійні об’єкти, мають велику протяжність, у зв’язку з цим різні її ділянки пролягають по територіям з різними геологічними умовами і характеризуються складною взаємодією з геологією районів розташування.

Область взаємодії доріг має витягнуту форму при невеликій ширині, різну потужність на кожній окремій ділянці, яка безпосередньо пов’язана з геологічними умовами конкретної території.

Проектування, будівництво та ремонт транспортних споруд – складна інженерна задача, в процесі якої беруть участь інженери різного напрямку. Якісна дорого збудована так, щоб автомобілі могли здійснівати рух при нормальній повноцінній роботі двигуна. При цьому дорожнє покриття повинно залишатися цілісним напротязі року. Тобто, при дорожньому проектуванні повинні враховуватися данні такі, як:

  1. рельєф;
  2. геологічні умови;
  3. клімат;
  4. гідрогеологічні умови;
  5. прояви негативних геологічних процесів.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ГЕОЛОГІЇ ДОРІГ

Будівництву будь яких споруд завжди передує його проектування, що ґрунтується на даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних, інженерно-метеорологічних та інженерно-екологічних досліджень.

Зазвичай геологія доріг вивчається від загального до конкретного, в послідовності заданій будівельними нормами. Тому геологічні вишукування для лінійних об’єктів проводяться в декілька етапів:

Навіщо потрібна геологія доріг

Зведення та активне користування лінійними транспортними спорудами, розширення впливу діяльності людини часто приводить до негативних наслідків. Комплексні інженерно-геологічні вишукування, іноді доповнені іншими видами інженерних досліджень, здатні забезпечити найбільш раціональне рішення проектів, надійність доріг, а також вивчити можливі небезпечні процеси й підготувати комплекс заходів щодо захисту від них.

В районах із складними геологічними умовами (карст, селі, зсуви,ерозія, абразія, сейсмічність, просадність та інші процеси) геологія доріг має ряд особливостей. У таких ситуаціях комплекс геологічних досліджень для доріг буде ще більше залежати від маштабу й сили прояву негативних явищ, від завантаженості шляхів і динамічного навантаження на них.

Для отримання повних даних про ділянку будівництва, її реконструкції або ремонту проводять комплекс інженерно-геологічних вишукувань в залежності від етапу. За бажанням замовника етапи можуть об’єднуватися.

В процесі робіт виділяють три періоди:

  1. Період підготовки – складається технічне завдання, отримують різні допуски й дозвли для в’їзду на об’єкт, збір інформації про ранні дослідження території й обработка цієї інформації, розрахунок кошторисів, складання календарного плануй узгодження їх з замовником.
  2. Період польових робіт – виконують роботи на місцевості, що передбачені технічним завданням.
  3. Період камеральних робіт – обробка матеріалів та складання звіту.

Дуже важливо почати співпрацювати з нашими кваліфікованими геологами на першому етапі розробки й затвердження напрямку траси тому, що ми маємо значний досвід і значний обсяг фондових матеріалів і можемо надати раціональне рішення щодо вибору максимально безпечного напрямку, а наявність сучасного обладнання і власної лабораторії – можливість провести безперервний цикл робіт в максимально короткий термін з точними й достовірними результатами.