Інженерно-геологічні вишукування промислового об'єкту в м. Волноваха Донецької області
Область: Донецька
Вид робіт: Геологія промислового об'єкту
Рік робіт: 2020
Виконана робота:

В ході робіт було проведено обстеження території, буріння інженерно-геологічних свердловин, відбір проб ґрунтів, лабораторні дослідження, камеральна обробка матеріалів і складання технічного звіту.

Метою інженерно-геологічних вишукувань було:

Геологія поблизу Волновахи

Місто Волноваха за архітектурно-будівельним районуванням відноситься до зони ІІ – Південно-Східний кліматичний район.

У геоморфологічному відношенні ділянка виконання геології промислового об’єкту приурочена до Приазовської структурно-денудаційної височини на докембрійських породах. Відповідно до геоморфологічного розчленування ділянка розташована на схилі вододілу між ріками Мокра Волноваха та Калка. Рельєф ділянки рівний, спланований насипним ґрунтом, нерозчленований. Абсолютні позначки поверхні змінюються від 265 до 167 м

Гідрографічна мережа площі вишукувань відповідно до гідрологічного розчленування території України належить до Приазовської області недостатньої водності.

Аналіз гідрогеологічної обстановки на ділянці, що прилягає до території вишукувань, показав, що на досліджуваній територій можливий підйом рівня ґрунтових вод, що може призвести до додаткового інфільтраційного живлення і, відповідно, до незначного підйому рівня підземних вод. Досліджувана територія відноситься до категорії потенційно підтоплених підземними водами.

У сфері впливу споруди, що проектується, залягають нерозчленовані еолово-делювіальні та елювіальні відклади, що складені суглинком важким лесовидним, а також техногенні утворення. Категорія складності інженерно-геологічних умов відноситься до середньої складності і до першого типу ґрунтових умов за просадністю.

В ході роботи були пробурені інженерні свердловини, відібрані зразки ґрунту для лабораторних досліджень властивостей. Дані польових і лабораторних робіт були оброблені і оформлені в технічний звіт, який переданий замовнику.