Інженерно-геологічні вишукування на родовищах газу ГПУ "Полтавагазвидобування"
Область: Полтавська
Вид робіт: Геологія газопроводів
Рік робіт: 2019-2020
Виконана робота:

В ході робіт було проведено обстеження території, буріння інженерно-геологічних свердловин, відбір проб ґрунтів, лабораторні дослідження, камеральна обробка матеріалів і складання технічного звіту.

З серпня 2019 по липень 2020 була проведена геологія газопроводів на майданчиках будівництва свердловин на ряді газових родовищ Полтавської області.

Метою виконаних інженерно-геологічних досліджень було вивчення геологічної будови та гідрогеологічних умов, лабораторні дослідження характеристик ґрунтів, прогноз змін геологічних і гідрогеологічних умов території з часом.

Перелік робіт, що входили до складу інженерно-геологічних вишукувань на об’єкті

Візуальне обстеження території включало огляд ділянок планованих забудов та прилеглої території. Найбільш небезпечні ділянки були задокументовані з використанням фототехніки.

Буріння інженерно-геологічних свердловин виконувалось механічним ударно-канатним способом Фактичне місцерозташування геологічних свердловин узгоджено з представниками Замовника.

Із свердловин відбирались проби ґрунту порушеної та непорушеної структури для лабораторного визначення їх номенклатури та показників фізико-механічних властивостей. Також в свердловинах відібрано проби ґрунтових вод для визначення її агресивного впливу на бетони та метали.

Лабораторні дослідження ґрунтів проводились згідно з діючими нормативними документами у вимірювальній лабораторії досліджень ґрунтів. В складі лабораторних досліджень проведені компресійні та зсувні випробування, визначення вологості, пластичності, щільності ґрунтів, гранулометричного складу.

Камеральна обробка даних, отриманих в ході бурових, польових і лабораторних робіт, виконана із застосуванням комп’ютерних програм для їх узагальнення, зіставлення і аналізу.

Для випробовуваних зразків ґрунту визначені фізичні характеристики: природна вологість, щільність, щільність ґрунтових частинок, вологість на межах розкочування і текучості, гранулометричний склад глинистих ґрунтів, а також обчислені щільність сухого ґрунту, коефіцієнт пористості, ступінь вологості, число пластичності та показник консистенції.

Характеристики міцності ґрунтів визначені шляхом одноплощинного зрізу за схемою повільного неконсолідовано-недренованого зрізу ступенями тиску 0,10 – 0,20 – 0,30 МПа до заданої вологості.

Деформаційні властивості ґрунтів отримані за результатами лабораторних досліджень ґрунтів – компресійні випробування ґрунтів методом «однієї кривої» – із замочуванням на останній ступені тиску 0.30 МПа.

Гранулометричний склад піщаних ґрунтів визначено ситовим способом. Вологість ґрунтів визначено ваговим методом. Визначення щільності піщаних ґрунтів виконано у пухкому та ущільненому стані. Коефіцієнт фільтрації визначено у приладі «Трубка СПЕЦГЕО-1».

Підсумковим результатом камеральних робіт являється науково-технічний звіт, який містить усі необхідні відомості про інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови ділянки.