Геологічні вишукування для приватного будівництва в Дергачівському районі Харківської області
Область: Харківська
Вид робіт: Геологія для котеджу
Рік робіт: 2020
Виконана робота:

В ході робіт було проведено обстеження території, буріння інженерно-геологічних свердловин, відбір проб ґрунтів, лабораторні дослідження, камеральна обробка матеріалів і складання технічного звіту.

Адміністративно ділянка вишукування знаходиться  на території Черкасько-Лозівської сільської ради в Дергачівському районі Харківської області. На час проведення інженерно-геологічних вишукувань ділянка не забудована, повністю поросла деревами.

Геологія території робіт

Дергачівський район за архітектурно-будівельним районуванням відноситься до зони І – Північно-Західний кліматичний район. У геоморфологічному відношенні ділянка досліджень приурочена до Середньоруської області пластово-денудаційних височин. Відповідно до геоморфологічного розчленування ділянка розташована в межах вододільного плато між ріками Лозовенька та Харків. Рельєф ділянки рівний, спокійний, нерозчленований. Абсолютні позначки поверхні змінюються від 199 до 201 м.

Гідрографічна мережа площі вишукувань відповідно до гідрологічного розчленування території України належить до Верхньопсельсько-Сіверськодонецької підобласті підвищеної водності. Стабільна гідрогеологічна обстановка пояснюється наявністю у геологічному розрізі глин, які є водотривом у покрівлі для палеоген-неогенового водоносного горизонту, що залягає нижче. Зважаючи на геоморфологічне положення ділянки, глибокий рівень залягання підземних вод, досліджувана територія відноситься до категорії не підтоплених підземними водами. Аналіз гідрогеологічної обстановки на ділянці, що прилягає до території вишукувань, показав: гідрогеологічна ситуація стабільна, підйому рівня підземних вод не спостерігається, відзначаються лише його сезонні коливання. Коефіцієнти фільтрації ґрунтів, що складають зону аерації, змінюються в межах 0,0005-0,005 м/добу.

У сфері впливу споруди, що проектується, залягають елювіальні відклади, що складені глиною легкою, а також сучасні утворення – ґрунт рослинного шару. Категорія складності інженерно-геологічних умов – проста. Під час проведення геології для котеджу підземні води не були розкриті. Буріння інженерно-геологічних свердловин виконувалось механічним ударно-канатним способом. Фактичне місцерозташування геологічних свердловин узгоджено з представником замовника. Із свердловин відбирались проби ґрунту порушеної структури та непорушеного складу для лабораторного визначення їх номенклатури та показників фізико-механічних властивостей. Зразки порушеної структури та непорушеного складу відбиралися, пакувалися та транспортувалися відповідно до вимог будівельних стандартів.

Лабораторні дослідження ґрунтів проводились згідно з діючими нормативними документами у вимірювальній лабораторії досліджень ґрунтів, що пройшла державну акредитацію. В складі лабораторних досліджень проведені визначення вологості, щільності ґрунтів, гранулометричного складу

Камеральна обробка даних, отриманих в ході бурових, польових і лабораторних робіт, виконана із застосуванням комп’ютерних програм для їх узагальнення, зіставлення і аналізу. Підсумковим результатом камеральних робіт являється науково-технічний звіт, який містить усі необхідні відомості про інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови ділянки.