Трасування лінійних об'єктів на родовищах газу ГПУ "Полтавагазвидобування"
Область: Полтавська
Вид робіт: Геодезія лінійних об'єктів
Рік робіт: 2019-2020
Виконана робота:

Топографо-геодезичні роботи по зйомці місцевості масштабу 1:1000 з метою дослідження природних умов та інженерних комунікацій майданчиків для споруджень свердловин газових родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» в Полтавській області.

Трасувальні роботи виконувались згідно з діючими нормативними документами, що узгоджені та затверджені Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Головним управлінням геодезії, картографії та кадастру.

Топографо-геодезичні роботи виконувались згідно з діючими нормативними документами:

  1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 року № 56 (із змінами і доповненнями).
  2. Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів, ГКНТА – 2.01, 02-01-93, Укргеодезкартографія, 1993р.
  3. Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України, від 17 лютого 2000 року № 19.
  4. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 м. Київ, 2001.

Знімальне обґрунтування

При створенні планово-висотної основи в районі виконання робіт,  використовувалась мережа полігонометрії 1 та 2 розрядів. Після виконання польового обстеження, за вихідні пункти геодезичної мережі прийняті точки Т1-Т9, які виміряні супутниковими приймачами системи GPS. Знімальна мережа побудована у вигляді теодолітного ходу.

Геодезична прив’язка точок Т1-Т9 виконувалась за допомогою супутникових приймачів GPS GX1230 GG №471121 системи глобального позиціювання GPS, у відповідності з посібником користувача супутникового GPS/ГЛОНАСС приймача GB-1000 та діючими інструкціями з топографо-геодезичних знімань.

Вимірювання горизонтальних кутів та довжин ліній при створенні знімальної основи виконувалась електронним тахеометром ‘ES-107’. Точки знімальної основи закріплені згідно до вимог статті 5.1.5 ГКНТА –2.04-02-98.

Перед виконанням робіт здійснено перевірку:

Обробку матеріалів GPS-вимірювань виконано програмним забезпеченням “Topcon Tools” на персональному комп’ютері.

Обробку матеріалів виконано на персональному комп’ютері програмним забезпеченням “Autocad”, ГИС «Панорама».

Топографічна зйомка

Топографічна зйомка території в М 1:1000 виконувалась полярним методом електронним тахеометром ‘ES-107’.

Роботи виконувались відповідно до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98).

Підсумковим результатом камеральних робіт є технічний звіт з інженерно-геодезичних вишукувальних робіт з топографічним планом місцевості масштабу 1:1000.